Συνεργασίες


Σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της δόμησης, η Partcon βρίσκεται σε θέση να δώσει υπεύθυνες και ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες του χώρου σας.

Η σχολαστική μελέτη των αναγκών ενός έργου, ο άρτιος συντονισμός των έμπειρων συνεργείων καθώς και οι πολύ σύντομοι χρόνοι παράδοσης είναι οι παράγοντες που καθιστούν την Partcon ως την αξιόπιστη επιλογή κάθε συνεργάτη/επαγγελματία και ιδιώτη.

Στην Partcon μπορούμε και κρατάμε το κόστος χαμηλά γιατί σχεδιάζουμε οικονομικές προτάσεις που αφορούν το συνολικό κόστος ενός έργου, επιλέγοντας για εσάς τα κατάλληλα μέσα, υλικά και τεχνικές.